Studie vedená vědci z Grossmanovy lékařské fakulty Newyorské univerzity ukázala, že myší samci se snažili mít sex v experimentech, při nichž byly zablokovány signály z jedné skupiny buněk amygdaly, která komunikuje s hypotalamem (signální buňky MPN). Když byly tytéž signály naopak posíleny, zvířata byla nejen schopna se pářit, ale opakovaně se dvořila nereceptivním samicím, což by normálně nedělala.

Podobně, když bylo zablokováno působení druhé skupiny buněk v amygdale, která rovněž komunikuje s hypotalamem (VMHvl-signální buňky), hlodavci útočili na neznámé samce o polovinu méně často. Když byly tytéž neurony aktivovány, myši se staly neobvykle agresivními, dokonce napadaly své družky a známé samce.

„Naše zjištění poskytují nový pohled na klíčovou roli, kterou hraje zadní amygdala při řízení sociálního chování samců, jako je sex a agrese,“ říká hlavní autor studie doktor Takashi Yamaguchi, postdoktorand na NYU Langone Health a jeho Neuroscience Institute.

Předchozí výzkumy naznačovaly roli amygdaly v regulaci sociálního chování, ale až dosud odborníci neodhalili její přesnou roli v sexuálním chování. Místo toho se vědci zaměřovali na sousední hypotalamus, kde se nacházejí struktury MPN i VMHvl, jako na mozkový regulátor páření a boje.

Nové zkoumání, publikované 27. července online v časopise Nature Neuroscience, jako první odhalilo dvě odlišné skupiny buněk, které usnadňují komunikaci mezi zadní amygdalou a částmi hypotalamu zodpovědnými za sex a agresi, říká Yamaguchi. Zároveň poskytuje klíčový důkaz, že zadní amygdala má „obrovský“ vliv na sociální chování, dodává.

V rámci studie vědci pozorovali aktivitu mozkových buněk u více než 100 myších samců, kteří se montovali a prali. Autoři měřili, jak často nervové buňky přirozeně vysílaly signály v průběhu dne zvířat. Zjistili, že buňky signalizující MPN byly nejaktivnější během sexu, zatímco buňky signalizující VMHvl byly nejaktivnější během konfrontací s jinými samci. U každé z těchto dvou skupin buněk pak vědci potlačili nebo aktivovali neurony a sledovali, jak často se myši pokoušely osedlat partnera nebo zaútočit na cizího samce umístěného v jejich výběhu.

„Naše nové poznatky o tom, které buňky podněcují sexuální a agresivní chování, by nám měly pomoci vybrat lepší cíle v mozku při navrhování budoucí léčby psychických poruch,“ říká hlavní řešitel studie doktor Dayu Lin, docent na NYU Langone a jeho Neuroscience Institute.

Lin přesto upozorňuje, že velká část struktury zadní části amygdaly zůstává nedostatečně prozkoumána a že vědci musí ještě určit, jak se tato zjištění mohou promítnout do lidských mozků. Její tým také plánuje studovat, jak se obě skupiny nervových buněk vzájemně ovlivňují v mozcích samic hlodavců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.