Co to je?

Antiprotilátky jsou bílkoviny produkované imunitním systémem člověka, které pomáhají tělu rozpoznat infekci a zbavit se jí. Autoprotilátky jsou protilátky, které rozpoznávají části našeho vlastního těla. Autoprotilátky se mohou vyskytovat u zdravých lidí, zejména s přibývajícím věkem, ale vyskytují se také u některých autoimunitních onemocnění. U několika specifických onemocnění jsou autoprotilátky vlastně příčinou nemoci, např. u Graveovy choroby, myastenie gravis.

Jak se imunitní systém vyvíjí, učí se tolerovat složky našeho vlastního těla („já“). Existují také regulační mechanismy, které brání imunitnímu systému útočit na „já“. Někdy však tyto procesy selžou a imunitní systém může začít napadat naše vlastní tělo, což vede k zánětu a poškození a způsobuje autoimunitní onemocnění. Autoprotilátky mohou být markerem onemocnění, např. protilátky proti tkáňové transglutamináze u celiakie, nebo mohou být ve skutečnosti přímo příčinou onemocnění, např. blokováním hormonů působících na štítnou žlázu, což má za následek Graveovu chorobu.

Důvody vzniku autoimunitních onemocnění nejsou zcela objasněny, ale předpokládá se, že zahrnují genetickou predispozici v kombinaci se spouštěčem v prostředí, např. virovým onemocněním nebo dlouhodobým působením některých toxických chemických látek. V některých rodinách je vysoký výskyt autoimunitních onemocnění; jednotliví členové rodiny však mohou mít různá autoimunitní onemocnění nebo se u nich nemusí nikdy vyvinout. Vědci se domnívají, že může existovat i hormonální složka, protože mnoho autoimunitních stavů se častěji vyskytuje u žen v plodném věku.

Typ autoimunitní poruchy nebo onemocnění, které se objeví, a míra destrukce způsobené v těle závisí na tom, které systémy nebo orgány jsou cílem imunitního systému. Poruchy, které primárně postihují jeden orgán, jako je štítná žláza u Gravesovy choroby nebo Hashimotova tyreoiditida, je často snazší diagnostikovat, protože se často projevují příznaky souvisejícími s orgánem. Autoimunitní onemocnění, která postihují více orgánů nebo systémů, tzv. systémová autoimunitní onemocnění, mohou být mnohem obtížněji diagnostikovatelná, a proto může někdy docházet ke zpoždění diagnózy. Příznaky, které vyvolávají, mohou být mnohočetné a nespecifické, např. bolesti kloubů typu artritidy, únava, horečka, vyrážky, příznaky typu nachlazení nebo alergie, úbytek hmotnosti a bolesti nebo slabost svalů. Mezi další komplikace může patřit vaskulitida a anémie. Příznaky a symptomy se u jednotlivých osob liší a mohou se v průběhu času měnit, slábnout a pak nečekaně propuknout. Situaci komplikuje fakt, že někteří lidé mohou mít více než jednu autoprotilátku nebo dokonce více než jednu autoimunitní poruchu. Existují také lidé, kteří mají autoimunitní poruchu bez detekovatelné autoprotilátky. Tyto okolnosti mohou ztížit určení hlavní příčiny a stanovení diagnózy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.