Nyní uznávám, že někomu můžeš skutečně odpustit, i když nemůžeš zapomenout, jak ti ublížil. Vlastně si myslím, že bys neměl zapomínat. Každý člověk, kterého potkáš, tě něčemu učí a zapomenout na to, co udělal, by znamenalo, že zapomeneš i na učení, které jsi dostal – a to je prostě hloupost. Jak mi krásně popsal jeden přítel,

„Odpuštění je vlastně sobecké. Neznamená to, že jsi zapomněl, co se stalo. Neznamená to ani to, že si myslíš, že to, co se stalo, bylo v pořádku. Znamená to prostě, že jsi připraven jít dál.“

Pokračovat dál. Tak to bylo. Díky tomu mi to došlo. Chci se prostě osvobodit od veškeré negativity, která mě provází z minulosti. Chovat k někomu zášť je pro mě příliš velkou energetickou zátěží, protože mě to zbavuje schopnosti užívat si současného života. Takže když odpouštím, odpouštím kvůli sobě. Odpuštění druhým mi umožňuje upřímně ocenit roli, kterou v mém životě sehráli, popřát jim na dálku vše dobré a pak znovu získat energii a přesměrovat ji na nové zážitky, které mě činí šťastným.

A zatímco odpuštění druhým se zdá být proveditelné, odpuštění sobě samému se vždy ukáže jako těžší. Koneckonců, když na druhé kladu tak vysoké nároky, jakým právem mám být shovívavý k sobě samému? Pro každého je tak snadné sedět v koutě a vzpomínat na minulé časy, kdy se zachoval tak, jak by si teď přál, aby se nezachoval. Ale pravdou je, že jste pravděpodobně udělali to, co jste udělali, protože jste věděli jen to, co jste věděli v té době. Nesnažím se ospravedlňovat minulé činy, ale řekl bych, že ano, buďte na sebe mírní – i když to bolí. Neměj pocit, že se účastníš nějakého dvojího metru – jakmile se ti bude lépe odpouštět sobě, bude pro tebe vlastně snazší odpouštět druhým.

Ale asi nejdůležitější je si uvědomit, že některá bolest je tak hluboká, že si myslíš, že v sobě nikdy nenajdeš sílu odpustit. A to je naprosto v pořádku – chápu to. Jako někdo, kdo se teprve učí odpouštět, nemám právo říkat, že i vy musíte odpustit. Ale chci, abyste věděli, že si zasloužíte hojnost štěstí, a zjistila jsem, že odpuštění vám k tomu může pomoci vydláždit cestu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.