Kariéra pro enneagramový typ 5:

Eneagram je kategorizace osobnostních typů založená na tom, jak lidé vnímají a reagují na svět a informace, které shromažďují, a také na svých vlastních emocích. Popisuje 9 různých enneagramových neboli osobnostních typů a každý z nich má určité základní přesvědčení, které je pohání. Tato přesvědčení pohánějí každý typ a také mohou být někdy omezující, a proto je tak důležité jim porozumět. Cílem není uzavřít lidi do těchto slabostí nebo omezení, naopak jim má pomoci zlepšit se a najít způsoby, jak si v životě udržet pocit zdravé rovnováhy. Pomáhá také hlouběji porozumět tomu, co motivuje lidi kolem vás, a pomáhá pochopit, proč si někdy protiřečí. Znalost enneagramu dává jasnější představu o těchto vnitřních motivacích a dokonce i obavách.

Rozhodnout se, které povolání je pro vás to pravé, může být ve skutečnosti docela těžký životní boj, kterému většina lidí čelí. Není vždy snadné zjistit, která kariéra vám přinese pocit největšího naplnění, a tak vám pochopení určitých aspektů jejich osobnosti může na této cestě skutečně pomoci. Jako prostředek k pochopení toho, jak někdo zvládne volbu povolání, může být užitečné využít enneagram. Když to budete vědět, získáte lepší představu o tom, pro která povolání máte přirozený talent a která by pro vás mohla být neustálým bojem. Jedinci typu 5 jsou známí jako vyšetřovatelé, chtějí dávat světu logický smysl a cení si toho, že jsou vysoce kompetentní a soběstační lidé. To rozhodně může ovlivnit jejich kariéru a pomoci jim pochopit, které povolání by pro ně mohlo být vhodnější.

Enneagramový typ 5 Hodnoty

Osobnost typu 5 je vedena touhou porozumět světu kolem sebe a dát mu racionální smysl. Často používají informace jako jakýsi štít, protože se cítí lépe vybaveni pro zvládnutí čehokoli, pokud o všem vědí. Jedinec typu 5 se chce dozvědět, proč jsou věci takové, jaké jsou, noří se do hloubky a rozebírá informace kousek po kousku. Jsou přirozenými řešiteli problémů a často to dělají proto, že si ve svém životě cení nezávislosti. Chtějí být někým, kdo se o sebe dokáže postarat sám a je vnímán jako velmi schopný. Neustále se chtějí učit a dále se rozvíjet, jak nejlépe dovedou, a nikdy se necítí skutečně nasyceni informacemi. To může někdy pramenit z nejistoty, která u pětek vyvolává otázku, zda jsou skutečně schopny komunikovat v reálném světě a být v něm úspěšné. Často mají pocit, že pokud budou využívat informace, mohou se nakonec naučit dost na to, aby to, co odhalí, dokázali úspěšně využít k tomu, aby se přizpůsobili světu a zvládli ho. Mohou se natolik zaseknout ve své mysli, že mají problém s tím, aby skutečně uměli komunikovat. Uvíznou v bezpečí a pohodlí své vlastní mysli a vnitřního světa a ve skutečnosti nechtějí tento kokon opustit. Mohou mít představu, že nakonec budou ve svém jednání jistější, pokud si najdou čas na skutečné učení a porozumění věcem. pochopení těchto hodnot, které jsou pro pětky společné, jim může pomoci lépe jim porozumět a odhalit, které typy kariér by pro ně mohly být nejlepší.

Enneagramový typ 5 Nejlepší kariéry

Pětky často tíhnou ke kariérám, kde mohou řešit problémy a dále se učit a růst. Cokoli příliš stagnujícího se pro ně může poměrně rychle stát vyčerpávajícím, protože potřebují mít možnost se rozšiřovat a učit se dál. Mít prostor pro růst a možnosti kariérního postupu je pro ně obohacující zkušenost. Rádi se soustředí na fakta a informace, chtějí být vybaveni pro řešení situací tím, že se dozvědí více o světě kolem sebe. Pohlcování vědomostí je pro osobnost typu 5 často štítem, ale to jim jistě může pomoci, pokud jde o jejich kariéru, a je třeba o tom uvažovat. Potřebují mít prostor pro vyjádření své kreativnější stránky, nechtějí se cítit na pracovišti omezováni nebo duseni. Mít prostor pro samostatnější práci je pro pětky opravdu užitečné, jinak se mohou cítit emocionálně vyčerpaní a vzdálení své kariéře. Něco, co jim dává možnost předvést své znalosti a dovednosti, je pro ně skutečně zásadní. Nejšťastnější jsou, když mají pocit, že jejich inteligenci uznávají kolegové i šéf. Když mají pocit, že jsou oceňovány jejich schopnosti, skutečně jim to pomáhá cítit se odměněni a mít radost ze své práce. Pětky se často nejlépe uplatní ve vědeckých profesích nebo v oborech jako inženýr, matematik, programátor nebo profesor. Tyto kariéry jim dávají určitý prostor pro samostatnější práci a také možnost předvést své dovednosti a znalosti.

Enneagramový typ 5 Nejhorší kariéry

Když jedinci typu 5 chybí na pracovišti osobní prostor a soukromí, budou velmi nešťastní. Nezvládnou většinu kancelářských prací nebo cokoli, co je nutí dodržovat určitá pravidla. Potřebují mít prostor a volnost, aby mohli na všechno přijít sami, protože řešení problémů je pro ně důležité. Pokud jsou v zaměstnání, kde neustále cítí, že lidé mikromanagementují jejich činnost nebo se nad nimi vznášejí, budou se cítit utlumení a uvěznění. Pocit, že jsou ignorováni nebo že jejich úsilí není uznáno, bude pro osoby typu 5 vyčerpávající. Nepotřebují neustálé potvrzování, aby se cítili lépe, jde jim jednoduše o to, aby věděli, že jsou na správném místě a jejich nápady jsou vyslyšeny. Chtějí se cítit jako důležitý člen týmu a vědět, že to, co dělají, skutečně něco mění.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.