Bible verses related to Jednání se zlými lidmi from the King James Version (KJV) by Relevance

-Sort By Book Order

Římanům 12:19 – Milovaní, nemstěte se, ale dejte místo hněvu, neboť je psáno: „Má je pomsta, já odplatím,“ praví Pán.
Přísloví 29:11 – Blázen vyřkne celou svou mysl, ale moudrý ji zadrží až na potom.
Exodus 14:14 – Hospodin bude za vás bojovat, a vy budete mlčet.
Izaiáš 48:22 – Žádný pokoj, praví Hospodin, bezbožnému.
Jakub 1:19-20 – Proto, moji milovaní bratři, ať je každý člověk rychlý k slyšení, pomalý k mluvení, pomalý k hněvu: (Čtěte více…)
Ef 4,31-32 – Všechna hořkost, hněv, zlost, křik a zlé řeči ať jsou od vás odstraněny se vší zlobou: (Čtěte více…)
1Petr 3,8-18 – A konečně všichni jedné mysli, soucitní jeden k druhému, milující se jako bratři, soucitní, zdvořilí: (Čtěte více…)
Ef 4,29 – Z vašich úst ať nevychází žádná zkažená řeč, ale ta, která je dobrá k budování, aby sloužila milosti posluchačům.
1 Timoteovi 5,8 – Jestliže se však někdo nestará o své a zvláště o ty ze svého domu, zapřel víru a je horší než nevěřící.
Matouš 5,38-39 – Slyšeli jste, že bylo řečeno: Oko za oko a zub za zub: (Čtěte více…)
Ef 6,12 – Neboť nebojujeme proti krvi a tělu, ale proti knížatstvům, proti mocnostem, proti vládcům temnot tohoto světa, proti duchovní zlobě ve výšinách.
2 Timoteovi 3,1-5 – To také věz, že v posledních dnech přijdou nebezpečné časy. (Čtěte více…)
Zjevení 21,8 – Ale bázliví a nevěřící a ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři a všichni lháři budou mít svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je druhá smrt.
Matouš 5,43-48 – Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovat budeš svého bližního a nenávidět svého nepřítele. (Čti dál…)
Přísloví 25,26 – Spravedlivý, který padá před bezbožným, je rozbouřený pramen a zkažený pramen.
1. Korintským 15,33 – Nedejte se oklamat, zlá komunikace kazí dobré mravy.
Palmy 27,1-14 – ( Davidovy.) Hospodin, mé světlo a má spása, koho se mám bát, Hospodin, síla mého života, koho se mám bát? (Více…)
Matouš 7,12 – Proto všechno, co chcete, aby vám lidé činili, čiňte i vy jim, neboť to je Zákon a Proroci.

Témata a verše jsou automaticky generovány na základě vyhledávání uživatele. Pokud k nim verš nebo téma nepatří, kontaktujte nás prosím. Některé biblické odkazy/kategorie jsou s laskavým svolením Open Bible .info pod CC BY 3.0

Související biblické slovníkové termíny:
Zlé oko Hora zlé rady Počet lidí Strom poznání dobrého a zlého

Vyhledejte v King James Version (KJV) další odkazy na téma Jednání se zlými lidmi…

Oblíbená témata pro biblické verše

Bible Verses About God
Bible Verses About Love
Bible Verses About Faith
Bible Verses About manželství
Bible Verses About Healing
Bible Verses About Peace
Bible Verses About Prayer

Bible Verses About Children
Bible Verses About Forgiveness
Bible Verses About Forgiveness
Bible Verses About Forgiveness
Bible Verše o důvěře
Bible Verses About Strength
Bible Verses About Grace
Bible Verses About Death
Bible Verses About Hope

Bible Verses About Rozvodu
Bible Verses About Fear
Bible Verses About Ten Commandments
Bible Verses About Wives
Bible Verses About Husbands
Bible Verses About Heaven

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.