X

Ochrana osobních údajů & Cookies

Tato stránka používá cookies. Pokračováním souhlasíte s jejich používáním. Zjistěte více, včetně toho, jak cookies ovládat.

Mám to!

Inzerce

Venuše – planeta lásky se setkává s Neptunem – planetou jemných iluzí, snů a intuice. Neptun může být klamný, může být také hluboký a citlivý. Neptun v aspektu s Venuší může být někdy od obojího trochu, což může v některých lidech vyvolat pocit, že byli svedeni na zahradní pěšinu.

❤ ❤ ❤

Venuše v dynamickém aspektu s Neptunem, konjunkce, kvadratura nebo protiklad. Osoba s Venuší bude pravděpodobně oslněna Neptunem hned na začátku a existuje velká pravděpodobnost, že si do osoby s Neptunem promítne ideály, kterým žádný člověk nemůže dostát. Neptunská osoba se proto bude chovat jedním ze dvou způsobů, buď se bude cítit nepříjemně a pokusí se Venuši jemně připomenout všechny její lidské chyby a nestálosti, nebo se na tom může skutečně přiživit, pokud existují problémy se sebeúctou. Z dlouhodobého hlediska však tato bublina splaskne a osoba s Venuší se může cítit podvedená, zejména pokud osoba s Neptunem nebyla ohledně svých chyb a nestabilit příliš upřímná. V otevřenějším a upřímnějším vztahu to však neznamená konec, ale je nutné období přizpůsobení, aby se Venuše vyrovnala se svými projekcemi a zpracovala, odkud pocházejí. Také Neptun se bude muset znovu přizpůsobit ze své pozice vševědoucího na obyčejného smrtelníka, ale budou vědět, že jsou milováni takoví, jací skutečně jsou, a ne jako projekce.

❤ ❤ ❤

Venuše v harmonickém aspektu na Neptuna, sextil nebo trin. S tímto aspektem je snazší se vypořádat, ale obě strany se budou na sebe navzájem dívat růžovými brýlemi a možná to bude občas potřeba upravit, aby byly upřímnější, pokud jde o chyby obou stran a vztah obecně. Mezi oběma stranami existuje potenciál hluboké lásky, která pomáhá vyhlazovat napjaté situace. Neptun se může k osobě s Venuší chovat opravdu velmi jemně a být si vědom toho, že jejich Neptun může být pro osobu s Venuší, která může potřebovat ujištění, obtížně přitažlivý.

❤ ❤ ❤

Venuše kvinkunx nebo polosextil Neptun. V tomto vztahu je cítit tajemno a božství, které nelze logicky vyjádřit. Žádná ze stran by však tento pocit neměla považovat za samozřejmost, protože tato energie může někdy obě strany zcela zaslepit vůči sobě navzájem jako skutečným a omylným lidem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.