En analyse af forholdet mellem generationsstatus, eller en migrationserfaring, og stofbrug blandt unge udnytter et naturligt eksperiment – puertoricanernes migration til det amerikanske fastland og deres indvandring tilbage til øen. Selv om forskere har undersøgt forskellige kilder til variation i unges stofbrugsadfærd, er der kun få, der har undersøgt den samme etniske gruppes stofbrugsoplevelse i forskellige sociokulturelle miljøer. Denne undersøgelse fokuserede på fire generationsgrupper af puertoricanske unge puertoricaneres stofbrug i to forskellige miljøer, nemlig New York City og San Juan, Puerto Rico. De grupper, der blev undersøgt i New York City, var: New York Ricans (puertoricanere født i New York City) og New York-migranter (ø-fødte puertoricanske unge). De to grupper, der blev identificeret i Puerto Rico, var: Puerto Ricanere fra øen (unge, der aldrig havde boet uden for Puerto Rico) og puertoricanske indvandrere (unge puertoricanske unge født i New York City med puertoricanske forældre, hvis familier var vendt tilbage for at bo på øen). I denne undersøgelse blev det antaget, at jo mere de forskellige generationsgruppers opfattede miljødimensioner har karakteristika, der fremmer narkotikamisbrug, jo større vil gruppernes involvering i narkotikamisbrug være. Analysen bekræftede, at de fire grupper af puertoricanske teenagere var involveret i narkotikamisbrug i takt med, at de blev udsat for et værtssamfund, New York City, som har en højere prævalens af narkotikamisbrug blandt teenagere end deres oprindelseskultur, Puerto Rico. Desuden blev det konstateret, at jo længere tid indvandrere fra New York boede i New York City, jo større var deres engagement i narkotikamisbrug. Man undersøgte også, hvilken rolle forskellige andre sociodemografiske faktorer (dvs. køn, klassetrin, familiestruktur og socioøkonomisk status) spiller i forhold til unges brug af narkotika. Der blev dokumenteret to vigtige betingede sammenhænge. For det første varierede virkningen af den tid, de unge har boet i New York City, alt efter deres køn, idet der blev observeret en højere risiko for narkotikamisbrug hos kvindelige indvandrere. For det andet var socioøkonomisk status forbundet med puertoricanske unges stofmisbrug i undergrupperne i New York City, men ikke blandt eleverne i Puerto Rico.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.