Venskaber dannes, udvikles og opløses over tid hos personer i alle aldre og kan til tider opløses. Længden og varigheden af de forskellige faser af et venskab varierer på tværs af individer og omstændigheder.

Dannelsesfasen af et venskab er overgangen fra fremmede til bekendte til venner. I denne fase indgår individer i interaktioner for at lære hinanden at kende og for at skabe det affektive bånd, der karakteriserer et venskab. Både unge og voksne har en tendens til at danne venskaber med andre, der ligner dem selv. Selv små børn er tiltrukket af jævnaldrende på samme alder og af samme køn. Lighed med hensyn til adfærdsmæssige karakteristika og aktivitetspræferencer bliver stadig vigtigere i mellemste barndom. Når folk kommer ind i ungdoms- og voksenalderen, kan lighed med hensyn til holdninger, værdier og overbevisninger samt fælles interesser og aktiviteter være grundlaget for at danne venskaber. Voksne er endnu mere tilbøjelige end unge til at danne venskaber med personer, der ligner dem selv med hensyn til variabler som køn, alder, race og social status.

Hvorfor spiller lighed en rolle ved dannelse af venskaber? Miljøvariabler er en forklaring på individers tendens til at danne venskaber med personer, der ligner dem selv. Børn og voksne tilbringer ofte tid sammen med andre, der ligner dem selv; de har således flere muligheder for at danne venskaber med mennesker, der ligner hinanden. Blandt børn og voksne er de personer, der bor i samme kvarter, f.eks. typisk ens med hensyn til socioøkonomisk status eller etnisk oprindelse. Jævnaldrende, som børn møder i skolen, har sandsynligvis samme uddannelsesstatus, samme præstationsniveau og samme uddannelsesmål, især når de bliver ældre og bliver tildelt eller vælger klasser på grundlag af deres akademiske succes. På samme måde møder og danner voksne ofte venskaber med kolleger på arbejdet, som sandsynligvis har samme uddannelsesniveau og socioøkonomiske status.

Børn og voksne, der udvikler venskaber gennem sociale klubber eller grupper, deler almindeligvis mindst én aktivitet eller værdi, f.eks. en interesse for en bestemt aktivitet eller et politisk synspunkt. Individuelle karakteristika spiller også en rolle i forklaringen af, hvorfor folk ofte vælger at danne og opretholde venskaber med folk, der ligner dem selv. Individer kan finde det lettere at interagere med andre, der ligner hinanden med hensyn til personlighed, adfærd, værdier og holdninger, hvilket letter yderligere interaktioner og den efterfølgende udvikling og vedligeholdelse af et venskab. Der er således stærke beviser for ordsproget om, at fugle af samme fjer flokkes sammen, og få beviser for, at modsætninger tiltrækker hinanden.

Venskabets vedligeholdelsesfase indebærer, at man indgår i interaktioner, der tjener til at opretholde forholdet. Venner engagerer sig i en række forskellige former for adfærd for at opretholde deres forhold, f.eks. ved at dele interesser, lave rekreative aktiviteter eller fritidsaktiviteter sammen og udveksle støtte og råd. Venner har typisk samtaler om emner som f.eks. familieproblemer, andre interpersonelle relationer og daglige aktiviteter. Hyppigheden af interaktioner mellem venner er en central faktor, der er afgørende for, om det lykkes at opretholde et venskab. Med andre ord er venskaber ikke stationære; det er nødvendigt med interaktioner for at opretholde et venskab. Bekvemmelighed er måske den vigtigste faktor, der bestemmer hyppigheden af interaktioner mellem venner. Det er således lettere at opretholde venskaber med personer i umiddelbar nærhed (f.eks. naboer) end med personer langt væk (f.eks. venner på lang afstand).

En af de mest bemærkelsesværdige forskelle mellem et venskab under udvikling og et nært venskab er det gensidige affektive bånd. Efterhånden som personer overgår til at blive tættere venner, udvikler det, der startede som en gensidig sympati for hinanden, sig typisk til en stærkere vægt på gensidig selvafsløring, intimitet og følelsesmæssig støtte. Hvor tilfredse enkeltpersoner er med den støtte og det kammeratskab, de får fra en ven, er en vigtig faktor for deres investering og den indsats, de gør for at opretholde venskabet. Det er interessant, at når der først er blevet etableret et følelsesmæssigt bånd af en vis grad, er det mere kvaliteten end kvantiteten af interaktionerne, der afgør, om det lykkes at opretholde et venskab. Med andre ord behøver venner, der har en langvarig historie, og som har etableret en stærk affektiv forbindelse, måske ikke at interagere særlig ofte for at opretholde deres venskab.

Mens fælles tilfredshed i forholdet er en del af opretholdelsen af venskab, er en anden vigtig komponent håndtering og løsning af konflikter. Selv om omfanget og intensiteten af konflikter varierer på tværs af individuelle venskaber, opstår der konflikter i de fleste venskaber. Generelt er konflikter sjældne i de tidlige faser af et venskab, men har faktisk en tendens til at stige, efterhånden som personerne bliver tættere venner over tid. Noget tyder på, at konflikter kan tjene til at styrke det følelsesmæssige bånd mellem venner. Fordi konflikt indebærer selvafsløring og eksponering af ens egen sårbarhed, kan en vellykket forhandling af uoverensstemmelser, der opstår mellem venner, faktisk fremme øget tillid.

Mens nogle venskaber vil blive opretholdt på ubestemt tid eller for evigt, vil andre blive opløst eller gå i stykker. Venskaber opløses af mange forskellige årsager og under mange forskellige omstændigheder. Nogle gange kan opløsningen tilskrives omstændighederne; en ven kan flytte væk, og kontakten bliver sværere at opretholde. Nogle gange ophører venskaberne pludseligt. Venner kan f.eks. have en større uenighed, som ikke bliver løst. Venskaber kan også ophøre gradvist. Under nogle omstændigheder har vennerne med tiden mindre til fælles eller føler sig mindre støttet af hinanden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.