Když si bájný řecký král Oidipus uvědomil, že zavraždil svého otce a oženil se s matkou, vydloubl si oči. Ve skutečném životě je však sebezaslepení vzácným, ale ničivým důsledkem neléčené psychózy.

K „sebezaslepení“, tedy odstranění vlastních očí, dochází extrémně zřídka. Pokud k němu dojde, bývá často vysvětlováno ve světle Oidipova mýtu nebo biblického verše z Matouše 5,29, kde se píše: „A jestliže tě tvé pravé oko pohoršuje, vyloupni je a zahoď je od sebe.“

Ve skutečnosti nový výzkum zjistil, že za sebezaslepením jen zřídka stojí sexuální nebo náboženská vina. Australští psychiatři Olav Nielssen z univerzity v Sydney a Matthew Large z univerzity v Novém Jižním Walesu ve zprávě v časopise British Journal of Ophthalmology zjistili, že pouze ve čtvrtině případů autenukleace se jedná o vinu. Případy se vyskytují i v nekřesťanských a nezápadních kulturách, kde Matoušovo evangelium a oidipovský mýtus nehrají téměř žádnou kulturní roli.

Téměř vždy však oběti autenukleace uvádějí halucinace nebo bludy, že jejich oči představují nebezpečí pro ně nebo pro ostatní. V mnoha případech mají pacienti neléčenou schizofrenii.

„Každý případ je znepokojivý a asi nepřekvapí, že se lékaři snažili vysvětlit chování pacientů v bezpečných rámcích jejich náboženské a kulturní víry,“ napsali vědci. Ve skutečnosti by však, jak napsali, měli lékaři pacientům, kteří se pokusili vydloubnout si oči, okamžitě předepsat antipsychotika, a to i v případě, že u nich dosud nebyla diagnostikována duševní choroba.

Samovypichování je vzácné, za posledních 50 let bylo v lékařských časopisech popsáno pouze asi 50 případů. Nielssen a Large odhadují míru samoslepoty přibližně na 1 z 30 milionů lidí na světě. V některých případech, jak napsali, se lidem, kteří byli hospitalizováni kvůli pokusům o mrzačení očí, podařilo vytrhnout si oči přímo v nemocnici, což poukazuje na nutnost neustálého dohledu a dokonce i poutání rukou, dokud nezačnou účinkovat antipsychotika.

I odstranění jednoho oka může mít široké následky, včetně úplné ztráty zraku, pokud je poškození zrakového nervu dostatečně rozsáhlé. Mezi další hlášené komplikace patří krvácení do mozku, únik tekutiny, která tlumí mozek, a poškození nedaleké hypofýzy.

Sledovat vedoucí autorku LiveScience Stephanie Pappas můžete na Twitteru @sipappas. Nejnovější vědecké zprávy a objevy sledujte na Twitteru @livescience a na Facebooku.

Nejnovější zprávy

{{Název článku }}

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.