Analýza vztahu mezi generačním postavením neboli migrační zkušeností a užíváním drog u dospívajících využívá přirozeného experimentu – migrace Portoričanů do kontinentálních Spojených států a jejich přistěhovalectví zpět na ostrov. Ačkoli vědci studovali různé zdroje variability v chování dospívajících v souvislosti s užíváním drog, jen málo z nich zkoumalo zkušenosti s užíváním drog u stejné etnické skupiny v různých sociokulturních prostředích. Tato studie se zaměřila na zapojení do užívání drog čtyř skupin portorikánských adolescentů s generačním statusem ve dvou různých prostředích – v New Yorku a San Juanu v Portoriku. V New Yorku byly zkoumány tyto skupiny: New York Ricans (Portoričané narození v New Yorku) a newyorští migranti (portoričtí adolescenti narození na ostrově). V Portoriku byly zjištěny tyto dvě skupiny: Portorikánci z ostrovů (dospívající, kteří nikdy nežili mimo Portoriko) a portorikánští přistěhovalci (v New Yorku narození mladí Portorikánci, jejichž rodiny se vrátily žít na ostrov). V této studii se předpokládalo, že čím více budou mít vnímané dimenze prostředí různých skupin s generačním statusem charakteristiky příznivé pro užívání drog, tím větší bude zapojení těchto skupin do užívání drog. Analýza potvrdila, že zapojení do užívání drog u čtyř skupin portorických adolescentů je paralelní s vystavením skupin hostitelské společnosti, New Yorku, která má vyšší prevalenci užívání drog u adolescentů než kultura původu, Portoriko. Kromě toho bylo zjištěno, že čím déle žili newyorští migranti v New Yorku, tím větší byla jejich angažovanost v užívání drog. Zkoumala se také role různých dalších sociodemografických faktorů (tj. pohlaví, stupeň vzdělání, struktura rodiny a socioekonomický status) ve vztahu k užívání drog dospívajícími. Byly zdokumentovány dva důležité podmíněné vztahy. Za prvé, vliv délky pobytu v New Yorku se lišil v závislosti na pohlaví dospívajícího, přičemž vyšší riziko zapojení do užívání drog bylo pozorováno u migrantek. Za druhé, socioekonomický status souvisel se zapojením portorikánských adolescentů do užívání drog v podskupinách v New Yorku, ale ne mezi studenty v Portoriku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.