Sukupolvien välisen aseman eli maahanmuuttokokemuksen ja nuorten huumeidenkäytön välisen suhteen analyysissa hyödynnetään luonnollista kokeilua – puertoricolaisten muuttoliikettä Manner-Yhdysvaltoihin ja heidän muuttoliikettään takaisin saarelle. Vaikka tutkijat ovatkin tutkineet nuorten huumeidenkäytön vaihtelun eri lähteitä, vain harvat ovat tutkineet saman etnisen ryhmän huumeidenkäyttökokemuksia erilaisissa sosiokulttuurisissa ympäristöissä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin puertoricolaisnuorten neljän sukupolviaseman mukaisen ryhmän huumeidenkäyttöön osallistumiseen kahdessa eri ympäristössä – New Yorkissa ja San Juanissa, Puerto Ricossa. New Yorkissa tutkittavat ryhmät olivat: New York Ricans (New Yorkissa syntyneet puertoricolaiset) ja New Yorkin maahanmuuttajat (saarella syntyneet puertoricolaiset nuoret). Puerto Ricossa kartoitetut kaksi ryhmää olivat: Puertoricolaiset saarelaiset (nuoret, jotka eivät olleet koskaan asuneet Puerto Ricon ulkopuolella) ja puertoricolaiset maahanmuuttajat (New Yorkissa syntyneet puertoricolaista syntyperää olevat nuoret, joiden perheet olivat palanneet asumaan saarelle). Tässä tutkimuksessa oletettiin, että mitä enemmän eri sukupolviin kuuluvien ryhmien koetussa ympäristössä on huumeidenkäyttöä suosivia piirteitä, sitä suurempi on ryhmien huumeidenkäyttöön osallistuminen. Analyysi vahvisti, että puertoricolaisten nuorten neljän ryhmän huumeidenkäyttöön osallistuminen oli samansuuntaista kuin ryhmien altistuminen vastaanottavalle yhteiskunnalle, New York Citylle, jossa nuorten huumeidenkäytön esiintyvyys on korkeampi kuin alkuperäkulttuurissa, Puerto Ricossa. Lisäksi havaittiin, että mitä kauemmin newyorkilaiset maahanmuuttajat asuivat New Yorkissa, sitä enemmän he käyttivät huumeita. Lisäksi tutkittiin erilaisten muiden sosiodemografisten tekijöiden (sukupuoli, luokka-aste, perherakenne ja sosioekonominen asema) vaikutusta nuorten huumeidenkäyttöön. Kaksi tärkeää ehdollista suhdetta dokumentoitiin. Ensinnäkin New Yorkissa asumisen keston vaikutus vaihteli nuoren sukupuolen mukaan, ja naispuolisilla maahanmuuttajilla havaittiin suurempi huumeidenkäytön riski. Toiseksi sosioekonominen asema oli yhteydessä puertoricolaisten nuorten huumeidenkäyttöön osallistumiseen New York Cityn alaryhmissä, mutta ei Puerto Ricossa asuvien oppilaiden keskuudessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.