Enneagram Type 5 Careers: Best Jobs for Enneagram Type Five

En Enneagrammi on persoonallisuustyyppien luokittelu, joka perustuu siihen, miten ihmiset hahmottavat maailmaa ja keräämäänsä tietoa sekä omia tunteitaan ja reagoivat niihin. Siinä kuvataan 9 erilaista Enneagram- eli persoonallisuustyyppiä, ja jokaisella niistä on tietyt ydinuskomukset, jotka ohjaavat heitä. Nämä uskomukset ohjaavat kutakin tyyppiä ja voivat toisinaan myös rajoittaa, minkä vuoksi niiden ymmärtäminen on niin tärkeää. Sen tarkoituksena ei ole lukita ihmisiä näihin heikkouksiin tai rajoituksiin, vaan sen sijaan sen tarkoituksena on auttaa heitä parantamaan itseään ja löytämään tapoja säilyttää terve tasapaino elämässään. Se auttaa myös saamaan syvemmän ymmärryksen siitä, mikä motivoi ihmisiä ympärilläsi, ja auttaa ymmärtämään, miksi he ovat toisinaan ristiriidassa itsensä kanssa. Enneagrammin tunteminen antaa selkeämmän käsityksen näistä sisäisistä motiiveista ja jopa peloista.

Päätöksenteko siitä, mikä ura sopii sinulle, voi itse asiassa olla melkoinen elämäntaistelu, jonka useimmat ihmiset kohtaavat. Ei ole aina helppoa selvittää, mikä ura saa sinut tuntemaan itsesi kaikkein tyydytetyimmäksi, joten persoonallisuutensa tiettyjen piirteiden ymmärtäminen voi itse asiassa auttaa sinua ohjaamaan sinua tällä tiellä. Enneagrammia voi olla hyödyllistä käyttää keinona ymmärtää, miten joku suhtautuu uravalintaan. Tämän tietäminen antaa sinulle paremman käsityksen siitä, mihin uriin sinulla on luontaisia kykyjä ja mitkä urat saattavat olla sinulle jatkuvaa kamppailua. Tyypin 5 yksilöt tunnetaan tutkijoina, he haluavat saada loogista tolkkua maailmaan ja arvostavat sitä, että he ovat erittäin päteviä ja omavaraisia. Tämä voi varmasti vaikuttaa heidän uraansa ja auttaa heitä ymmärtämään, mitkä ammatit saattaisivat sopia heille paremmin.

Enneagram tyyppi 5:n arvot

Tyypin 5 persoonallisuutta ohjaa halu ymmärtää ja saada rationaalista tolkkua ympäröivästä maailmasta. He käyttävät tietoa usein eräänlaisena suojakilpenä, sillä he tuntevat olevansa paremmin varustautuneita käsittelemään mitä tahansa, jos he tietävät kaikesta. Tyypin 5 persoona haluaa oppia siitä, mikä tekee asioista sellaisia kuin ne ovat, sukeltaa syvälle ja purkaa tietoa pala palalta. He ovat luontaisia ongelmanratkaisijoita, ja he tekevät näin usein siksi, että he arvostavat elämässään itsenäisyyttä. He haluavat olla henkilö, joka pystyy huolehtimaan itsestään ja jota pidetään erittäin kyvykkäänä. He haluavat aina oppia ja kehittyä parhaan kykynsä mukaan, eivätkä koskaan tunne olevansa todella kyllästyneitä tietoon. Tämä voi joskus johtua epävarmuudesta, joka saa vitoset miettimään, pystyvätkö he todella olemaan vuorovaikutuksessa reaalimaailmassa ja menestymään siinä. Heistä tuntuu usein, että jos he käyttävät tietoa, he voivat lopulta oppia tarpeeksi, jotta he voivat menestyksekkäästi käyttää paljastamaansa tietoa sopeutuakseen ja selviytyäkseen maailmassa. He voivat juuttua niin paljon mielensä sisälle, että heidän on vaikea todella tietää, miten olla vuorovaikutuksessa. He jäävät kiinni oman sisäisen mielensä ja sisäisen maailmansa turvallisuuteen ja mukavuuteen eivätkä oikeastaan halua poistua tästä kotelosta. Heillä saattaa olla ajatus siitä, että lopulta he ovat itsevarmempia toimissaan, kunhan he käyttävät aikaa asioiden todelliseen oppimiseen ja ymmärtämiseen.Näiden viitosille yhteisten arvojen ymmärtäminen voi auttaa ymmärtämään heitä paremmin ja auttaa heitä löytämään, minkälaiset urat voisivat olla parhaita.

Enneagram tyyppi 5 parhaat urat

Viitoset tuntevat usein vetoa ammatteihin, joissa he pystyvät ratkomaan ongelmia ja joissa he voivat jatkaa oppimista ja kasvua. Kaikki liian pysähtynyt voi muuttua heille melko nopeasti uuvuttavaksi, sillä heidän on voitava laajentua ja oppia lisää. Se, että heillä on tilaa kasvaa ja kehittyä urallaan, on heille palkitseva kokemus. He nauttivat keskittymisestä tosiasioihin ja tietoon ja haluavat olla valmiita käsittelemään tilanteita oppimalla lisää ympäröivästä maailmasta. Tiedon omaksuminen on usein kilpi tyypin 5 persoonallisuudelle, mutta se voi varmasti auttaa heitä uralla, ja sitä kannattaa harkita. He tarvitsevat tilaa ilmaista luovempaa puoltaan, eivätkä halua tuntea itseään pidätellyksi tai tukahdutetuksi työpaikalla. Viitosille on todella hyödyllistä, että heillä on tilaa työskennellä itsenäisemmin, sillä muuten he voivat tuntea itsensä emotionaalisesti uupuneiksi ja etääntyneiksi urastaan. Jotain, joka antaa heille mahdollisuuden esitellä tietojaan ja taitojaan, on heille todella elintärkeää. He ovat onnellisimpia, kun he kokevat, että heidän älykkyytensä saa tunnustusta kollegoiltaan ja pomoltaan. Kun he tuntevat, että heidän taitonsa tunnustetaan, se todella auttaa heitä tuntemaan itsensä palkituiksi ja nauttimaan työstään. Viitoset ovat usein parhaita tieteellisillä urilla tai sellaisilla aloilla kuin insinööri, matemaatikko, tietokoneohjelmoija tai professori. Nämä urat antavat heille tilaa työskennellä itsenäisemmin, ja he voivat myös esitellä taitojaan ja tietojaan.

Enneagrammityyppi 5 huonoimmat urat

Kun tyypin 5 yksilöltä puuttuu henkilökohtainen tila ja yksityisyys työpaikalla, hänestä tulee hyvin onneton. He eivät tule toimeen useimmissa toimistotöissä tai missään, mikä pakottaa heidät noudattamaan tiettyjä sääntöjä. He tarvitsevat tilaa ja vapautta selvittää asioita itse, sillä ongelmanratkaisu on heille tärkeää. Kun he ovat työssä, jossa he kokevat jatkuvasti, että ihmiset valvovat heidän toimiaan tai leijuvat heidän yläpuolellaan, se saa heidät tuntemaan itsensä tukahdutetuiksi ja loukkuun jääneiksi. Tunne siitä, että heidät jätetään huomiotta tai että heidän ponnistelujaan ei tunnusteta, on tyypin 5 ihmiselle uuvuttavaa. He eivät tarvitse jatkuvaa vahvistusta voidakseen tuntea olonsa paremmaksi, vaan kyse on yksinkertaisesti siitä, että he tietävät olevansa oikeassa paikassa ja että heidän ajatuksiaan kuunnellaan. He haluavat tuntea itsensä tärkeäksi tiimin jäseneksi tietäen, että heidän tekemisellään todella on merkitystä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.