Scaphoid Fracture

By Dr. John Knight What is a Scaphoid Fracture? The scaphoid jest jedną z ośmiu kości nadgarstka, które tworzą nadgarstek. Znajduje się po stronie promieniowej […]

Historia tulipana

Historia tulipana Tulipan (nazwa łacińska: tulipa) pochodzi z Kazachstanu. W XVI wieku część Kazachstanu została podbita przez Imperium Osmańskie. Przywódcą Imperium Osmańskiego był sułtan Sulejman […]