Wersety biblijne związane z postępowaniem ze złymi ludźmi z Wersji Króla Jakuba (KJV) według kryterium trafności

-Sort By Book Order

Rzymian 12:19 – Umiłowani, nie mścijcie się, lecz dajcie miejsce gniewowi; albowiem napisano: Pomsta moja, Ja odpłacę, mówi Pan.Efezjan 4:31-32 – Wszelka gorycz i gniew, i złość, i obmowy, i złe mowy niech będą od was oddalone, z wszelką złośliwością: (Read More…)
1 List Piotra 3:8-18 – Wreszcie, wszyscy jednego umysłu, współczując jedni drugim, miłując się jak bracia, żałośni, uprzejmi: (Read More…)
Efezjan 4:29 – Niech z ust waszych nie wychodzi żadna mowa zepsuta, lecz to, co dobre, ku pożytkowi zbudowania, aby słuchaczom służyło łaską.Efezjan 6:12 – Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw księstwom, przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom ciemności tego świata, przeciw duchowym złościom na wysokościach.
2 Tymoteusza 3:1-5 – Wiedzcie też, że w ostatnich dniach nastaną niebezpieczne czasy. (Read More…)
Objawienie 21:8 – Lecz bojaźliwi i niewierzący, i obrzydliwi, i mordercy, i wszetecznicy, i czarnoksiężnicy, i bałwochwalcy, i wszyscy kłamcy będą mieli swoją część w jeziorze, które płonie ogniem i siarką, które jest śmiercią wtórą.
Mt 5:43-48 – Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. (Read More…)
Przypowieści Salomona 25:26 – Sprawiedliwy, który upada przed złym, jest źródłem utrapienia i zepsutym źródłem.
1 List do Koryntian 15:33 – Nie łudźcie się: złe komunikaty psują dobre obyczaje.
Palm 27:1-14 – ( Dawida) Pan moim światłem i moim zbawieniem; kogo mam się bać? Pan siłą mojego życia; kogo mam się bać? (Read More…)
Mateusza 7:12 – Dlatego wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie: takie jest prawo i prorocy.

Tematy i wersety są generowane automatycznie na podstawie wyszukiwań użytkowników. Jeśli jakiś werset lub temat nie należy do nas, prosimy o kontakt. Some scripture references/categories courtesy of Open Bible .info under CC BY 3.0

Related Bible Dictionary Terms:
Złe oko Wzgórze złych rad Numeracja ludzi Drzewo poznania dobra i zła

Search the King James Version (KJV) for more references about Postępowanie ze złymi ludźmi…

Popularne tematy o wersetach biblijnych

Biblijne wersety o Bogu
Biblijne wersety o miłości
Biblijne wersety o wierze
Biblijne wersety o… Małżeństwie
Biblijne Wersety o Uzdrowieniu
Biblijne Wersety o Pokoju
Biblijne Wersety o Modlitwie

Biblijne Wersety o Dzieciach
Biblijne Wersety o Przebaczeniu
Biblijne Wersety o zaufaniu
Biblijne Wersety o sile
Biblijne Wersety o łasce
Biblijne Wersety o śmierci
Biblijne Wersety o nadziei

Biblijne Wersety o Rozwód
Biblijne wersety o strachu
Biblijne wersety o dziesięciu przykazaniach
Biblijne wersety o żonach
Biblijne wersety o mężach
Biblijne wersety o niebie

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.