Bibelverser relaterade till att HANTERA MED ONDA MÄNNISKOR från King James Version (KJV) efter Relevans

-Sortera efter bokordning

Romarbrevet 12:19 – Mina kära, hämnas inte på er själva, utan ge plats för vreden, ty det står skrivet: ”Hämnden är min, jag ska återgälda”, säger Herren.
Språksboken 29:11 – En dåre yttrar hela sitt sinne, men den kloke håller det för sig själv tills efteråt.
Exodus 14:14 – HERREN skall strida för er, och ni skall vara tysta.
Saja 48:22 – Ingen frid, säger HERREN, för den ogudaktige.
James 1:19-20 – Därför, mina älskade bröder, skall var och en vara snabb till att höra, långsam till att tala, långsam till att bli vred: (Read More…)
Efesierbrevet 4:31-32 – Låt all bitterhet och vrede, all ilska och vrede, allt skrikande och allt ont tal vara borta från er, med all elakhet: (Read More…)
1 Petrus 3:8-18 – Slutligen, alla med ett gemensamt sinne, medlidande med varandra, kärleksfulla som bröder, ömkliga, artiga: (Läs Mer…)
Efesians 4:29 – Låt inget fördärvat tal komma ut ur er mun, utan det som är gott och tjänar till uppbyggelse, så att det kan tjäna nåd åt dem som hör det.
1 Timoteus 5:8 – Men om någon inte sörjer för sina egna och särskilt för dem i sitt eget hus, då har han förnekat tron och är värre än en otrogen.
Matteus 5:38-39 – Ni har hört att det har sagts: ”Öga för öga och tand för tand”: (Read More…)
Efesianska 6:12 – Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstendömen, mot makter, mot mörkrets härskare i denna värld, mot andlig ondska i höjden.
2 Timoteus 3:1-5 – Detta vet vi också, att i de sista dagarna skall det komma farliga tider. (Read More…)
Oppenbarelseboken 21:8 – Men de räddhågade och de otrogna och de avskyvärda, mördarna, horkarlarna, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, vilket är den andra döden.
Matthua 5:43-48 – Ni har hört att det har sagts: ”Du skall älska din nästa och hata din fiende”. (Read More…)
Proverbs 25:26 – En rättfärdig man som faller ner inför den ogudaktige är en orolig källa och en fördärvad källa.
1 Korintierbrevet 15:33 – Låt dig inte vilseledas: onda meddelanden fördärvar goda seder.
Palmerna 27:1-14 – (av David): ”HERREN, mitt ljus och min frälsning, vem skall jag frukta, HERREN, mitt livs styrka, för vem skall jag frukta? (Read More…)
Matteus 7:12 – Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, det skall ni också göra mot dem; ty detta är lagen och profeterna.

Teman och verser är automatiskt genererade från användarens sökningar. Om en vers eller ett ämne inte hör hemma, vänligen kontakta oss. Vissa bibelreferenser/kategorier är en artighet av Open Bible .info under CC BY 3.0

Relaterade termer i Bibelns ordbok:
Barmhärtigt öga Det onda rådets kulle Antal människor Träd av kunskapen om gott och ont

Sök i King James Version (KJV) efter fler referenser om Att handskas med onda människor…

Populära ämnen för bibelverser

Bibelverser om Gud
Bibelverser om kärlek
Bibelverser om tro
Bibelverser om Äktenskap
Bibelverser om Helande
Bibelverser om Fred
Bibelverser om Bön

Bibelverser om Barn
Bibelverser om Förlåtelse
Bibelverser om Förlåtelse
Bibeln Bibelverser om tillit
Bibelverser om styrka
Bibelverser om nåd
Bibelverser om döden
Bibelverser om hopp

Bibelverser om Skilsmässa
Bibelverser om rädsla
Bibelverser om tio budord
Bibelverser om fruar
Bibelverser om makar
Bibelverser om himlen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.