William Edward Burghardt Du Bois był afroamerykańskim historykiem, socjologiem, redaktorem krucjatowym, działaczem politycznym i pisarzem. W 1905 roku, Du Bois był założycielem i sekretarzem generalnym Ruchu Niagara, afroamerykańskiej grupy protestu uczonych i profesjonalistów. Założył i redagował The Moon Illustrated Weekly, pierwszy ilustrowany tygodnik produkowany dla Afroamerykanów oraz czasopismo Horizon for the Niagara Movement.

W 1909 roku Du Bois był wśród założycieli National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) i od 1910 do 1934 roku służył mu jako dyrektor ds. reklamy i badań, członek zarządu oraz założyciel i redaktor The Crisis, miesięcznika. Do chwili śmierci w 1963 r. napisał 17 książek, redagował cztery czasopisma i odegrał kluczową rolę w kształtowaniu stosunków między czarnymi i białymi w Ameryce. Ten przewodnik zapewnia dostęp do wybranych cyfrowych i drukowanych zasobów Biblioteki Kongresu, jak również linki do zewnętrznych stron internetowych na temat W. E. B. Du Bois.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.