A Karolingok a 8. század közepén emelkedtek a germán frankok uralmára Nyugat-Európában. A dinasztia hatalmának csúcsát Nagy Károly alatt érte el, aki a század vége felé lett karoling uralkodó, és hatalmas, Nyugat-Európa nagy részét lefedő Karoling Birodalmat kovácsolt.

Ezek következtében a karoling udvarokban 780 és 900 között egy mini reneszánsz zajlott le, amely egy egyedülálló művészeti stílus kialakulását szülte. Ezt a Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Olaszországban és a szomszédos régiókban ebben az időszakban gyakorolt művészeti stílust nevezzük karoling művészetnek.

A karoling művészet jellemzői

A karoling művészet egyik legfontosabb jellemzője a római művészet elemeinek használata a keresztény témák ábrázolásában. Ez különösen igaz azokra a vallásos szobrokra, amelyeket a Karolingok a Római Birodalom bukása óta Nyugat-Európában úttörő szerepet játszottak. A karoling kori illusztrált kéziratokat pazar, gyakran fémből készült, drágakövekkel díszített borítók és kötések jellemezték.

“””””””””””””””””””””””””`

Karoling kori fémművesség

A karolingok voltak a legkorábbiak, akik a Nyugat-Római Birodalom bukása óta Nyugat-Európában a fémművesség formájában újjáélesztették a művészetet. A Karolingok különböző formákban élesztették újjá a fémművességet, leginkább a nemesfémek bibliai kéziratok kincses kötéseinek kereteiként való felhasználásával.

Nagy Károly döntő szerepet játszott a fémművesség népszerűsítésében birodalmában, amikor Aachenben öntödét alapított, amely a későbbiekben a fémművesség számos történelmi műalkotását hozta létre. Később, a 9. században II. Károly szent római császár hasonlóképpen pártfogolt egy műhelyt, amely a Karoling-korszakból származó aranyműves munkák néhány legszebb fennmaradt példáját hozta létre.

A karoling aranyműves munka többnyire a szentírások borítóira és az egyházi épületek, például a templomi oltárok díszítésére korlátozódott.

Fontos karoling művészeti tények:

  • A karoling művészet felismerhető volt a bibliai témák széleskörű használatáról, az élénk színek használatáról a kivilágított kéziratokban és a monumentális vallásos szobrok korai használatáról.
  • A karoling művészet a germán frankok által kovácsolt Karoling Birodalomban keletkezett.
  • A karoling művészet a 8. század végétől a 9. század végéig tart.
  • A karoling művészetre hatással volt a nyugat-európai római művészet öröksége, valamint a bizánci művészet és a brit szigetekről származó hiberno-szász művészet. A karoling művészet a mai Franciaországban, Németországban és a szomszédos régiókban is megtalálható.

Karoling illuminált kéziratok

A karoling mini-reneszánsz idején az illuminált kéziratok művészete az egymást követő karoling uralkodók alatt gyors fellendülésen és pártfogáson ment keresztül. A legtöbb ilyen kéziratot a Karoling Birodalmon belül a klerikusok készítették.

Nagy Károly a “Nagy Károly udvari iskola” létrehozásával kezdte meg e művészeti ág újjáélesztését, amely a legkorábbi karoling illuminált kéziratok közül néhányat készített. A művészeti forma a Karolingok 120 éves uralkodása alatt is fejlődésen ment keresztül.

A karoling illuminált kéziratok korai stílusa közvetlenül tükrözte a római hatásokat, de a 9. századra a karoling kéziratok saját stílust alakítottak ki, és az illusztrációkban élénk és élénk színeket használtak.

A karoling művészet öt legjobb példája:

  • A Szent Emmeram-i Codex Aureus, amely 870-ből származik, és a karoling illuminált kéziratok művészetének egyik legszebb példája.
  • A Lindaui evangélium, amely 880-ból származik, és a karoling aranyműves munka egyik példája a könyvborítókon.
  • Az Ebbói evangélium, amely a 9. századból származik, és a karoling illusztrált kéziratok másik példája.
  • A lotharingiai kristály, amely a 9. század közepére nyúlik vissza, és a karoling kori metszett ékkövek egyik példája.
  • Az Ultrecht zsoltár, amely a 9. századra nyúlik vissza, és a karoling kori illusztrált kéziratok egyik példája, amely tollal és tintával készült rajzokat használ.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.