De Karolingers kwamen in het midden van de achtste eeuw aan de heerschappij van de Germaanse Franken in West-Europa. De dynastie bereikte het hoogtepunt van haar macht onder Karel de Grote, die tegen het einde van de eeuw de Karolingische heerser werd en een uitgestrekt Karolingisch Rijk vormde dat het grootste deel van West-Europa besloeg.

Dientengevolge vond tussen 780 en 900 aan Karolingische hoven een mini-Renaissance plaats, die de ontwikkeling van een unieke kunststijl teweegbracht. Deze kunststijl, zoals die in deze periode in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië en aangrenzende streken werd beoefend, wordt Karolingische kunst genoemd.

Kenmerken van Karolingische kunst

Een belangrijk kenmerk van Karolingische kunst was het gebruik van elementen uit de Romeinse kunst bij het uitbeelden van christelijke thema’s. Dit geldt vooral voor de religieuze beeldhouwwerken die de Karolingers sinds de val van het Romeinse Rijk in West-Europa hadden geïntroduceerd. Karolingische geïllustreerde manuscripten werden gekenmerkt door overdadige en vaak met metaal gemaakte omslagen en bindingen, versierd met edelstenen.

“””””””””””””””””””””””””`

Karolingisch metaalwerk

De Karolingers waren de eersten die in West-Europa sinds de val van het West-Romeinse Rijk de kunst in de vorm van metaalwerk nieuw leven inbliezen. De Karolingers lieten de metaalbewerking in verschillende vormen herleven, vooral door het gebruik van edele metalen als lijsten voor schatkistbinden van bijbelmanuscripten.

Charlemagne speelde een cruciale rol in de bevordering van de metaalbewerking in zijn Rijk toen hij in Aken een gieterij oprichtte die later vele historische stukken metaalbewerking zou voortbrengen. Later in de 9e eeuw verleende ook de Heilige Roomse keizer Karel II steun aan een kunstatelier dat enkele van de mooiste overgebleven voorbeelden van edelsmeedkunst uit de Karolingische periode voortbracht.

Het Karolingische edelsmeedwerk bleef meestal beperkt tot de omslagen van geschriften en versieringen in kerkelijke gebouwen, zoals kerkaltaren.

Belangrijke Karolingische kunstfeiten:

  • Karolingische kunst was herkenbaar aan het uitgebreide gebruik van bijbelse thema’s, het gebruik van levendige kleuren in verluchte manuscripten en het vroege gebruik van monumentale religieuze sculpturen.
  • Karolingische kunst ontstond in het door de Germaanse Franken gesmede Karolingische Rijk.
  • Karolingische kunst dateert van het einde van de 8e eeuw tot het einde van de 9e eeuw.
  • Karolingische kunst werd beïnvloed door de erfenis van de Romeinse kunst in West-Europa, alsmede door de Byzantijnse kunst en de Hiberno-Saksische kunst van de Britse eilanden. Karolingische kunst is te zien in het huidige Frankrijk, Duitsland en aangrenzende regio’s.

Karolingische verluchte handschriften

Tijdens de Karolingische mini-renaissance kende de kunst van de verluchte handschriften een snelle opleving en een beschermheerschap onder de opeenvolgende Karolingische heersers. De meeste van deze manuscripten werden vervaardigd door geestelijken binnen het Karolingische Rijk.

Karoling begon de heropleving van deze kunstvorm door de oprichting van “De Hofschool van Karel de Grote”, die enkele van de vroegste Karolingische verluchte manuscripten vervaardigde. De kunstvorm evolueerde zelfs tijdens de 120 jaar van Karolingische overheersing.

De vroege stijl van Karolingische verluchte handschriften weerspiegelde rechtstreeks Romeinse invloeden, maar tegen de 9e eeuw hadden Karolingische handschriften een eigen stijl ontwikkeld, waarbij heldere en levendige kleuren in de illustraties werden gebruikt.

Top vijf voorbeelden van Karolingische kunst:

  • De Codex Aureus van St. Emmeram die dateert uit 870 en een van de mooiste voorbeelden is van Karolingische kunst van verluchte manuscripten.
  • De Lindau Evangelien die dateren uit 880 en een voorbeeld zijn van het Karolingische goudsmidswerk op boekomslagen.
  • De Ebbo Evangelien die dateren uit de 9e eeuw en een ander voorbeeld zijn van Karolingische geïllustreerde handschriften.
  • Het Lothaar Kristal dat dateert uit het midden van de 9e eeuw en een voorbeeld is van Karolingische gegraveerde edelstenen.
  • Het Ultrecht Psalter dat dateert uit de 9e eeuw en een voorbeeld is van de Karolingische geïllustreerde handschriften waarbij pen en inkt tekeningen werden gebruikt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.