Karolingowie objęli rządy nad germańskimi Frankami w Europie Zachodniej w połowie VIII wieku. Dynastia osiągnęła szczyt swojej potęgi pod rządami Karola Wielkiego, który został władcą Karolingów pod koniec wieku i stworzył rozległe Imperium Karolingów obejmujące większość Europy Zachodniej.

W konsekwencji, mini renesans miał miejsce na dworach Karolingów między 780 a 900 r., powodując rozwój unikalnego stylu sztuki. Ten styl sztuki uprawiany we Francji, Niemczech, Austrii, Włoszech i sąsiednich regionach w tym okresie określany jest mianem sztuki karolińskiej.

Charakterystyka sztuki karolińskiej

Kluczową cechą sztuki karolińskiej było wykorzystanie elementów sztuki rzymskiej w przedstawianiu tematów chrześcijańskich. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku rzeźb religijnych, które Karolingowie zapoczątkowali w Europie Zachodniej od upadku Cesarstwa Rzymskiego. Karolingowskie ilustrowane manuskrypty charakteryzowały się wystawnymi i często wykonanymi z metalu okładkami i oprawami, zdobionymi kamieniami szlachetnymi.

„””””””””””””””””””””””””`

Karolińska metaloplastyka

Karolingowie najwcześniej ożywili sztukę w postaci metaloplastyki w Europie Zachodniej od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Karolingowie ożywili metaloplastykę w różnych formach, przede wszystkim używając metali szlachetnych jako opraw do skarbów rękopisów biblijnych.

Karol Wielki odegrał kluczową rolę w promowaniu metaloplastyki w swoim imperium, kiedy założył odlewnię w Akwizgranie, która przyczyniła się do powstania wielu historycznych dzieł sztuki metaloplastycznej. Później, w IX wieku, Święty Cesarz Rzymski Karol II podobnie patronował warsztatowi artystycznemu, który wyprodukował jedne z najlepszych zachowanych przykładów złotnictwa z okresu karolińskiego.

Złotnictwo karolińskie było w większości ograniczone do okładek pism świętych i dekoracji w budynkach kościelnych, takich jak ołtarze kościelne.

Ważne fakty o sztuce karolińskiej:

  • Sztuka karolińska była rozpoznawalna dzięki szerokiemu wykorzystaniu tematów biblijnych, zastosowaniu żywych kolorów w iluminowanych manuskryptach i wczesnemu wykorzystaniu monumentalnych rzeźb religijnych.
  • Sztuka karolińska wywodzi się z imperium karolińskiego ukształtowanego przez germańskich Franków.
  • Sztuka karolińska datuje się od końca VIII do końca IX wieku.
  • Na sztukę karolińską wpłynęło dziedzictwo sztuki rzymskiej w Europie Zachodniej, a także sztuka bizantyjska i sztuka Hiberno-Saxon z Wysp Brytyjskich. Sztukę karolińską można zobaczyć we współczesnej Francji, Niemczech i sąsiednich regionach.

Karolińskie rękopisy iluminowane

Podczas karolińskiego mini-renesansu sztuka iluminowanych rękopisów przeżywała gwałtowne ożywienie i patronat pod rządami kolejnych karolińskich władców. Większość z tych manuskryptów została wykonana przez duchownych w Imperium Karolingów. Karol Wielki rozpoczął odrodzenie tej formy sztuki poprzez ustanowienie „Szkoły Dworskiej Karola Wielkiego”, która wyprodukowała jedne z najwcześniejszych karolińskich iluminowanych manuskryptów. Sztuka ta ewoluowała nawet podczas 120 lat panowania Karolingów.

Wczesny styl karolińskich iluminowanych manuskryptów bezpośrednio odzwierciedlał wpływy rzymskie, ale w IX wieku karolińskie manuskrypty rozwinęły swój własny styl, wykorzystując w ilustracjach jasne i żywe kolory.

Pięć najlepszych przykładów sztuki karolińskiej:

  • Codex Aureus of St. Emmeram, który pochodzi z 870 r. i jest jednym z najwspanialszych przykładów sztuki karolińskiej w zakresie iluminowanych manuskryptów.
  • Ewangelie z Lindau, które pochodzą z 880 roku i są przykładem karolińskiej sztuki złotniczej na okładce książki.
  • Ewangelie z Ebbo, które pochodzą z IX wieku i są kolejnym przykładem karolińskich ilustrowanych manuskryptów.
  • Kryształ Lothair, który pochodzi z połowy IX wieku i jest przykładem karolińskich grawerowanych klejnotów.
  • Psałter z Ultrechtu, który pochodzi z IX wieku i jest przykładem karolińskich ilustrowanych manuskryptów wykorzystujących rysunki piórkiem i tuszem.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.