Arresteringsorder från Union County, New Jersey kan innebära stora problem för den person i vars namn de utfärdats. För det första utfärdas arresteringsorder aldrig på grundval av något annat än hårda fakta som bidrar till att hjälpa domaren att finna sannolika skäl. När domaren väl är övertygad om att polisen verkligen har tillräckligt med bevis för att misstänka personen i fråga utfärdas den aktiva arresteringsordern utan vidare.

Efter frisläppandet skickas dessa Union County arresteringsorder till polisen för verkställighet. Att verkställa en arresteringsorder innebär att den anklagade hålls fysiskt i förvar. Det finns två sätt på vilka gripandet av en gärningsman kan genomföras. Polisen kan gripa honom med våld eller så kan han/hon överlämna sig av egen vilja. Oavsett hur frihetsberövandet kom till stånd kommer information om det att ingå i de arresteringsregister som upprätthålls av rättsväsendet och polisen.

När du inleder en sökning efter arresteringsorder i Union County kommer du att få information om sådana arresteringsregister och order som har utfärdats mot den misstänkte. Polisen kan eller inte kan lämna ut information om utestående arresteringsorder beroende på vilket brott som är kärnan i ärendet. Det är dock möjligt att hitta uppgifter om även de farligaste brottslingarna genom den mest eftersökta listan som läggs ut på sheriffens webbplats.

För att få en uppfattning om din misstänktes inblandning i olagliga handlingar skulle det vara till hjälp att få en fullständig bakgrundsrapport från en statlig myndighet. Naturligtvis kan du också få dessa uppgifter från online-institutioner som vanligtvis har uppgifter om frigivningar av häktningsorder och arresteringar från hela landet. Om du hellre tar din förfrågan till en officiell källa finns nedan några statliga myndigheter som kan hjälpa dig med din sökning efter fullmakter:

  • Polisen: Union County Administration Building, 10 Elizabethtown PlazaElizabeth, New Jersey 07207
  • Myndighetens kontor: 2 Broad St, Elizabeth, NJ 07202
  • Domstolens kansli: 2 Broad St, Elizabeth, NJ 07202
  • Domstolens kansli: PO Box 6073, Elizabeth, New Jersey 07407-6073

Union County, NJ bevittnade hela 160 000 brott under de tio år som avslutades 2008. Trots en minskning med nästan 15 % av våldsbrotten och en dyster ensiffrig ökning av antalet anmälda brott, lämnades nästan 16 000 klagomål in till den lokala polisen varje år under hela årtiondet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.