Kursbeskrivning

Arkitektur tar upp en kulturs djupaste sociala värderingar och uttrycker dem i materiell, estetisk form. Den här kursen lär dig att förstå arkitektur som både kulturellt uttryck och teknisk prestation. Livliga analyser av exemplariska byggnader och praktiska övningar i teckning och modellering kommer att föra dig närmare arkitekters och historikers arbete.

Den första delen av kursen introducerar idén om den arkitektoniska fantasin. Perspektivritning och arkitektonisk typologi utforskas och du kommer att introduceras till några av utmaningarna med att skriva arkitekturhistoria.

Därefter tar vi upp tekniken som en del av arkitekturen. Du kommer att upptäcka hur innovativ teknik kan möjliggöra och främja nya estetiska upplevelser eller störa urgamla traditioner. Tekniska framsteg förändrade vad som kunde byggas, och till och med vad som ens kunde betraktas som arkitektur.

Slutligt kommer vi att konfrontera arkitekturens komplexa förhållande till dess sociala och historiska kontexter och dess publik, prestationer och strävanden. Du kommer att lära dig om arkitekturens makt att representera och se hur den kan producera kollektiv mening och minne.

Arkitektur är en av de mest komplicerat förhandlade och globalt erkända kulturella praktikerna, både som akademiskt ämne och som yrkeskarriär. Dess produktion inbegriper alla de tekniska, estetiska, politiska och ekonomiska frågor som spelar in i ett givet samhälle. Följ med oss när vi undersöker hur arkitekturen engagerar, förmedlar och uttrycker en kulturs komplexa strävanden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.