Om optimister ser världen genom rosafärgade linser, ser vissa fåglar den genom ultravioletta linser. Fåglar har utvecklat sin ultravioletta syn ganska många gånger i historien, visar en ny studie.

Fåglar är beroende av sin färgseende för att välja partner, jaga eller leta föda och upptäcka rovdjur. Fram till nyligen trodde man att ultraviolett syn har uppstått som en engångsutveckling hos fåglar. Men en ny DNA-analys av 40 fågelarter, som rapporterades den 11 februari i tidskriften BMC Evolutionary Biology, visar att skiftet mellan violett (kortare våglängder i det elektromagnetiska spektrumet) och ultraviolett syn har inträffat minst 14 gånger.

”Fåglar ser färg på ett annat sätt än människor”, säger Anders Ödeen, medförfattare till studien och djurekolog vid Uppsala universitet i Sverige, till LiveScience. Människors ögon har tre olika färgreceptorer, eller kottar, som är känsliga för ljus med olika våglängder och som blandas ihop för att avslöja alla de färger vi ser. Fåglar däremot har fyra kottar, så ”de ser potentiellt fler färger än vad människor gör”, säger Ödeen.

Fåglar själva är uppdelade i två grupper baserat på den ljusfärg (våglängd) som deras kottar upptäcker mest akut. Forskare definierar dem som violettkänsliga eller ultraviolettkänsliga, och de två grupperna överlappar inte varandra, enligt Ödeen. Fåglar i varje grupp skulle se samma objekt i olika nyanser.

Specialiseringen av färgseende har sina fördelar. Till exempel kan en fågel med ultraviolettkänslig syn ha en spektakulärt ljus fjäderdräkt för att imponera på en hona, men samma fjäderdräkt kan verka tråkig för rovfåglar som bara ser i det violetta området.

Feathery findings

Forskarna i studien sekvenserade DNA:t från de 40 fågelarterna, från kaktusfågeln till den vitskäggiga manakinen. De extraherade DNA från basen av fjäderpennor, blod, muskler eller annan vävnad. Utifrån detta DNA rekonstruerade forskarna de proteiner som utgör de ljuskänsliga pigmenten i fåglarnas ögon. Skillnader i DNA:t avslöjade vilka fåglar som var känsliga för violett ljus jämfört med ultraviolett.

”Den förändringen är tydligen mycket enkel”, sade Ödeen. ”Det krävs bara en enda mutation” i DNA-sekvensen. Även om den förändringen kan verka obetydlig kan den jämföras med den skillnad som människor ser mellan rött och grönt.

Forskarna kartlade fåglarnas evolutionära relationer med hjälp av data från deras studie och andra. Den färgmutation som gjorde att fågellinjer med violett syn utvecklades till att se i ultraviolett och vice versa förekom vid 14 olika tillfällen i deras karta, och förmodligen ännu fler bland alla fåglar, konstaterade Ödeen.

Varför fågellinjerna bytte färgkänslighet – i huvudsak utvecklades arter från en viss gren på släktträdet till att ha den omvända typen av syn – är fortfarande något av ett mysterium. Förmågan att locka till sig partner samtidigt som man undviker rovdjur skulle kunna vara en orsak. Ultraviolett ljus kan också ge högre kontrast som gör det lättare att hitta föda. Andra faktorer är miljömässiga – öppna områden har till exempel mer UV-ljus än skogar. I slutändan kan färgkänsligheten vara ett resultat av andra förändringar som påverkar mängden ultraviolett ljus som fåglarnas ögon tar emot.

Det verkar som om utvecklingen av färgsynen hos fåglar är mycket mindre svart och vit än vad man tidigare trodde.

Följ LiveScience på Twitter @livescience. Vi finns också på Facebook & Google+.

Renoverade nyheter

{{ articleName }}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.