Kaksi vuotta finanssikriisin alkamisen jälkeen liike-elämä ja suuri yleisö painivat yhä kahden kapitalismia koskevan peruskysymyksen kanssa, joiden pitäisi auttaa suuntaamaan ja muokkaamaan sitä, miten ajattelemme liike-elämän etiikkaa. Viime viikolla käsittelin ensimmäistä näistä kysymyksistä: Kuinka paljon meidän pitäisi uskoa kapitalismiin? Tällä viikolla haluan keskustella toisesta kysymyksestä: Kuinka paljon meidän pitäisi uskoa kapitalisteihin?

William F. Buckley Jr., amerikkalaisten konservatiivien ikoninen hahmo, on sanonut, että hän tuntee toisinaan tarvetta siteerata itävaltalaista ex-kommunistia Willi Schlammia, joka sanoi: ”Sosialismin vika on sosialismissa. Kapitalismin ongelma ovat kapitalistit.” Sanonta oli Buckleylle ystävällinen varoitus kapitalismin puolustajille. Hän siteerasi sitä sekä osoittaakseen omaa uskoaan vapaan markkinajärjestelmän perustavanlaatuisiin vahvuuksiin että moitti niitä kapitalisteja, joiden käytös antoi kapitalismille huonon maineen.

Buckley ei elänyt tarpeeksi kauan nähdäkseen finanssikriisin kehittyvän, mutta epäilen, että hän olisi tuntenut tarvetta siteerata Schlammia useaan otteeseen kahden viime vuoden aikana, kun Bernie Madoffin huijaushuijauksen eeppinen purkautuminen, Merrill Lynchin toimitusjohtajan Jon Thainin paljastuminen, että hän oli ostanut 87 dollarin arvoisen arvopaperin,000 000 euron arvoisen maton toimistoonsa vain kuukausia ennen kuin hänen yrityksensä ajautui konkurssiin, tai vuoden 2009 lopulla sattunut tapaus, jossa useat Wall Streetin pääjohtajat ilmoittivat, etteivät pääse tapaamiseen presidentin kanssa ”epäsuotuisan sään” vuoksi, vain vuosi sen jälkeen, kun hallitus oli hätätoimin pelastanut heidät liittymästä työttömien joukkoon.

Mutta kaikista näistä tapahtumista se, jonka epäilen Buckleylle jääneen eniten mieleen, oli Goldman Sachsin vuoden 2009 bonusten maksusta noussut kohu.

Jotka ovat ehkä unohtaneet, Goldman joutui viime syksynä tulituksen kohteeksi, kun näytti siltä, että yritys oli aikeissa maksaa valtavia bonuksia vuodelta, jolloin se teki ennätyksellisen 13,4 miljardin dollarin voiton. (Lopulta Goldman pienensi bonuspottiansa vastauksena paheksuntaan.) Useimpien ihmisten silmissä Goldmanin ja Yhdysvaltain talouden kohtalo näytti jo hieman liikaa tarinalta kahdesta kaupungista, mutta asiaa mutkisti entisestään se, että yritys oli nauttinut sekä kriisin alkuvaiheessa että sen jälkimainingeissa, ja se turvautui ennennäkemättömään valtion apuun, joka auttoi sitä selviytymään kriisin välissä.

Lloyd Blankfein, Goldmanin toimitusjohtaja, oli ilmaissut ”pahoittelunsa” siitä, että yritys ”osallistui markkinoiden euforiaan”, joka edesauttoi kriisin puhkeamista, ja että se oli ”epäonnistunut nostamaan vastuullisen äänensä”, kun heille kävi selväksi, mitä oli tapahtumassa. Pian pahoittelemaansa haastattelussa Blankfein kuitenkin puolusti voimakkaasti Goldmanin päätöksiä ja sanoi, että yrityksen menestystä pitäisi juhlia, sillä se oli merkki siitä, että rahoitusmaailma oli pääsemässä jaloilleen. ”Kaikkien pitäisi rehellisesti sanottuna olla onnellisia”, hän sanoi ja jatkoi väittämällä, että auttaessaan pitämään rahoitusjärjestelmän hammaspyörät pyörimässä hän vain ”teki Jumalan työtä.”

Jättämällä sivuun kaikki Goldmanin käyttäytymiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset, epäilen, että Buckleyn kaltainen henkilö keskittyisi Blankfeinin sanojen sävykkääseen laatuun. Aikana, jolloin köyhyys-, työttömyys- ja asuntolainojen ulosottoluvut olivat nousussa kriisin vuoksi, johon Goldman oli vaikuttanut ja josta se oli hyötynyt, Blankfein ei ainoastaan yrittänyt puolustella suuria bonuksiaan, vaan hän väitti yrityksensä toiminnan olevan moraalisesti olennaisen sopivaa sen lisäksi, että sillä on keskeinen asema yhteiskunnassa. ”Rahoitusjärjestelmä johti meidät kriisiin”, hän julisti, ”ja se johtaa meidät ulos siitä.”

Olivatpa nämä argumentit mitä hyvänsä, niitä on tarkasteltava sitä taustaa vasten, että amerikkalaiset ovat menettäneet hämmästyttävän paljon luottamustaan suuriin rahoituslaitoksiin ja niitä johtaviin henkilöihin. Bloombergin maaliskuussa tekemän mielipidetutkimuksen mukaan vain 2 prosentilla amerikkalaisista oli ”erittäin myönteinen” käsitys joko ”Wall Streetistä” tai ”yritysjohtajista”, kun taas enemmistöllä kyselyyn vastanneista oli joko ”enimmäkseen kielteinen” tai ”erittäin kielteinen” käsitys kummastakin.

Jollekin Buckleyn kaltaiselle henkilölle, kun kapitalistien käsitys itsestään poikkeaa jyrkästi suuren yleisön näkemyksistä, sen pitäisi olla huolestuttavaa, koska se voi johtaa sellaisiin toimiin, jotka heikentävät ihmisten uskoa kapitalismiin ja heikentävät liike-elämän sosiaalista, poliittista ja moraalista johtajuutta. Buckley kutsui tällaisia toimia ”institutionaalisiksi häpeiksi”, ja hän uskoi, että niiden pitäisi saada liike-elämän johtajat kysymään itseltään vaikeita kysymyksiä. Näitä kysymyksiä ovat mm: Mikä on liike-elämän rooli vapaassa yhteiskunnassa? Entä menestyneet liikemiehet? Onko yrityksillä lakia pidemmälle meneviä velvollisuuksia yleisöä kohtaan? Millaisia ne ovat? Mitä hyveitä yritystoiminnan harjoittaminen kasvattaa? Mitä paheita? Ja mitä tarkoittaa, jos suuren yleisön vastaukset näihin kysymyksiin poikkeavat merkittävästi liike-elämän eliitin vastauksista?

Buckleyn kaltaisille ihmisille tällaisten kysymysten pohtiminen auttoi liikemiehiä ymmärtämään laajemmin rooliaan yhteiskunnassa ja vahvistamaan sellaista käyttäytymistä, joka sai ihmiset hyväksymään vapaat markkinat liike-elämässä ja muualla. Sellaisina ne täydentävät edellisessä kirjoituksessani esittämiäni kysymyksiä vapaan markkinajärjestelmän vahvuuksista ja heikkouksista, kysymyksiä, jotka yhdessä voivat muovata sitä, miten opetamme liike-elämän etiikkaa luokkahuoneessa.

Miltä tällainen opetus voisi näyttää? Siihen kysymykseen palaan viimeisessä kirjoituksessani.

John Paul Rollert opettaa johtamista ja liike-elämän etiikkaa Harvardin kesäkoulussa. Hän on tohtoriopiskelija Chicagon yliopiston yhteiskunta-ajattelun komiteassa ja valmistuu syksyllä Yalen oikeustieteellisestä tiedekunnasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.