A barátságok minden korosztályban kialakulnak, fejlődnek, és néha idővel felbomlanak. A barátság különböző fázisainak hossza és időtartama egyénenként és körülményenként eltérő.

A barátság kialakulási fázisa az idegenekből ismerősökből barátokká válás. Ebben a fázisban az egyének interakciókat folytatnak, hogy megismerjék egymást, és kialakítsák azt az affektív köteléket, amely a barátságot jellemzi. Mind a fiatalok, mind a felnőttek hajlamosak arra, hogy barátságot kössenek olyanokkal, akik hasonlóak hozzájuk. Már a kisgyermekek is vonzódnak az azonos korú és nemű társaikhoz. A viselkedési jellemzők és a tevékenységpreferenciák tekintetében mutatkozó hasonlóság középső gyermekkorra egyre fontosabbá válik. A serdülőkorba és a felnőttkorba lépve az attitűdök, értékek és meggyőződések, valamint a közös érdeklődési körök és tevékenységek tekintetében mutatkozó hasonlóság lehet a barátságok kialakításának alapja. A felnőttek még a fiataloknál is nagyobb valószínűséggel kötnek barátságot olyan személyekkel, akik hasonlóak hozzájuk olyan változók tekintetében, mint a nem, az életkor, a faj és a társadalmi státusz.

Miért játszik szerepet a hasonlóság a barátságok kialakulásában? A környezeti változók az egyik magyarázata annak, hogy az egyének hajlamosak olyan emberekkel barátságot kötni, akik hasonlóak hozzájuk. A gyerekek és a felnőttek gyakran töltenek időt olyanokkal, akik hasonlóak hozzájuk; így több lehetőségük van arra, hogy barátságot kössenek hasonló emberekkel. Például a gyermekek és felnőttek körében azok, akik ugyanazon a környéken laknak, jellemzően hasonlóak a társadalmi-gazdasági státusz vagy az etnikai hovatartozás szempontjából. Azok a kortársak, akikkel a gyerekek az iskolában találkoznak, valószínűleg hasonló iskolai státusszal, teljesítményszinttel és oktatási célokkal rendelkeznek, különösen, ha idősebbek lesznek, és a tanulmányi sikerek alapján osztják be őket osztályokba vagy választanak osztályt. Hasonlóképpen, a felnőttek gyakran találkoznak és kötnek barátságot olyan kollégákkal a munkahelyükön, akik valószínűleg hasonló iskolai végzettséggel és társadalmi-gazdasági státusszal rendelkeznek.

A társadalmi klubok vagy csoportok révén barátságot kötő gyermekek és felnőttek általában legalább egy tevékenységet vagy értéket osztanak meg, például egy bizonyos tevékenység iránti érdeklődést vagy politikai nézetet. Az egyéni jellemzők is szerepet játszanak annak magyarázatában, hogy az emberek miért döntenek gyakran úgy, hogy olyan emberekkel kötnek és tartanak fenn barátságot, akik hasonlóak hozzájuk. Az egyének könnyebbnek találhatják az interakciókat azokkal, akik személyiségükben, viselkedésükben, értékeikben és attitűdjeikben hasonlóak, ami megkönnyíti a további interakciókat és a barátság későbbi kialakulását és fenntartását. Így erős bizonyítékok szólnak a mondás mellett, miszerint az egy tollból fakadó madarak együtt járnak, és kevés bizonyíték van arra, hogy az ellentétek vonzzák egymást.

A barátság fenntartási szakasza magában foglalja a kapcsolat fenntartását szolgáló interakciókat. A barátok a kapcsolatuk fenntartása érdekében különféle viselkedési formákban vesznek részt, például közös érdeklődési körökben, közös rekreációs vagy szabadidős tevékenységekben, valamint támogatás és tanácsok cseréjében. A barátok jellemzően olyan témákról beszélgetnek, mint a családi kérdések, más interperszonális kapcsolatok és a napi tevékenységek. A barátok közötti interakciók gyakorisága az egyik központi meghatározója a barátság fenntartásának sikerességének. Más szóval a barátságok nem helyhez kötöttek; a barátság fenntartásához interakciókra van szükség. A barátok közötti interakciók gyakoriságának talán legfontosabb meghatározója a kényelem. Így könnyebb fenntartani a barátságot a közeli szomszédságban lévő egyénekkel (pl. szomszédok), mint a távoliakkal (pl. távoli barátok).

A fejlődő barátság és a szoros barátság közötti egyik legjelentősebb különbség a kölcsönös affektív kötődés. Ahogy az egyének közelebbi barátokká válnak, az, ami egymás kölcsönös megkedveléseként kezdődött, jellemzően a kölcsönös önfeltárulkozás, az intimitás és az érzelmi támogatás erősebb hangsúlyozásává fejlődik. Az, hogy az egyének mennyire elégedettek a baráttól kapott támogatással és társasággal, fontos tényező a befektetésük és a barátság fenntartására fordított erőfeszítéseik mértékének meghatározásában. Érdekes módon, ha már kialakult egy bizonyos fokú érzelmi kötődés, akkor inkább az interakciók minősége, mint mennyisége határozza meg a barátság fenntartásának sikerét. Más szóval, azoknak a barátoknak, akiknek már régóta tart a kapcsolatuk, és akik erős affektív kapcsolatot alakítottak ki, nem kell túl gyakran interakcióba lépniük a barátság fenntartásához.

Amíg a barátság fenntartásának részét képezi a kapcsolatban való közös elégedettség, egy másik fontos összetevő a konfliktusok kezelése és megoldása. Bár a konfliktusok mennyisége és intenzitása az egyes barátságokban eltérő, a legtöbb barátságban előfordulnak konfliktusok. Általánosságban elmondható, hogy a barátság kialakulásának korai szakaszában a konfliktusok ritkák, de valójában hajlamosak növekedni, ahogy az egyének idővel közelebb kerülnek egymáshoz. Bizonyos bizonyítékok arra utalnak, hogy a konfliktusok erősíthetik a barátok közötti érzelmi köteléket. Mivel a konfliktus önfeltárással és saját sebezhetőségünk felfedésével jár, a barátok között felmerülő nézeteltérések sikeres megtárgyalása valójában elősegítheti a bizalom növekedését.

Míg egyes barátságok korlátlanul vagy örökre fennmaradnak, mások felbomlanak vagy felbomlanak. A barátságok több okból és többféle körülmények között bomlanak fel. Néha a felbomlás a körülményekre vezethető vissza; a barát elköltözhet, és a kapcsolat fenntartása nehezebbé válik. Néha a barátságok hirtelen érnek véget. Például a barátoknak lehet egy komolyabb nézeteltérésük, amelyet nem tudnak megoldani. A barátságok fokozatosan is megszűnhetnek. Bizonyos körülmények között a barátoknak idővel egyre kevesebb közös vonásuk van, vagy úgy érzik, hogy kevésbé támogatják egymást.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.